Hızlı Erişim
Anasayfa | Yayınlarımız | Yazılarımız & Sunularımız | Tedaviler | Psikolojik Testler | Genel Sorular ve Yanıtları | İletişim
Site içi arama:   
Kris' Gift, Hedi Moran

Tedaviler >> Psikoterapi >> Psikanalitik Psikoterapi

 

 

Psikanalitik psikoterapinin, kuramsal çerçevesi ve tedavi yaklaşımı psikanalize dayanır. Psikanalitik yöntemin üç temel özelliği yorum (interpretasyon), aktarım (transferans) analizi ve teknik tarafsızlıktır (objektiflik). Serbest çağrışım psikanaliz ve psikanalitik psikoterapide ortak yöntemdir. İki tedavi arasında farklılıklara bakarsak, psikanalitik terapide psikanalize göre daha sınırlı bir değişim amaçlanır. Psikanalizde amaç, kökten yapısal değişim, bastırılmış ya da ayrı tutulan (disosiye edilen) bilinçdışı çatışmanın egonun bilinçli yapısıyla bütünleştirilmesidir. Psikanalitik psikoterapide ise amaç, yakınılan belirtilerde önemli değişiklikler sağlamak üzere ruhsal yapının kısmen yeniden yapılandırılmasıdır. Psikanalizde seans sıklığı çoğu psikanalist için haftada 3-4’tür. Psikanalitik psikoterapide seanslar daha seyrektir. Psikanalizde divan kullanılır. Psikanalitik psikoterapide ise tedavi yüzyüze yapılır. Psikanalitik psikoterapi yorumu kullanır, ancak ağır psikopatolojisi olan pek çok hastada, açıklama (klarifikasyon) ve yüzleştirme (konfrontasyon) yorumdan daha fazla kullanır. Bilinçdışı anlamların “şimdi ve burada” yorumlanması, “geçmiş yer ve zamanda” yorumlanmasından daha fazla yer alır.

 

 © 2022 Simurg Psikiyatri Psikoterapi
Kullanım Sözleşmesi | KVKK Aydınlatma Metni